Boka tidigt rabatt!

Anmäl dig senast 25 september så får du upp rabatt! Läs mer här!

STORA CHEFSDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2020

Följ konferensen på plats i Stockholm eller digitalt via livestream!

KONFERENS 7 OKTOBER • TEMADAG 8 OKTOBER • STOCKHOLM

Ledarskapet som engagerar, effektiviserar och förändrar verksamheten efter morgondagens behov

Konferensen som sätter strålkastaren på ledarskapet i politiskt styrda organisationer!

Vi lever i en föränderlig tid och offentlig sektor står inför många och stora utmaningar. För att hantera dessa behöver stora anpassningar till nya förutsättningar göras men hur gör man det på ett hållbart sätt som skapar motivation och engagemang när ekonomin krymper och förändringsbehoven ökar?

Varmt välkommen till två hela dagar med den senaste forskningen och högaktuella praktikfall för dig som jobbar som chef och ledare i en politiskt styrd organisation.

Du kan tryggt anmäla dig till våra konferenser!

 • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream med chat.
 • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
 • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

KONFERENS 7 OKTOBER
Du får lyssna till experter och praktikfall från:
Handelshögskolan • Lunds universitet • Broryd industrier • Governo AB • Sollentuna kommun • Upphandlingsmyndigheten • Scandics Hotels

 

SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG 8 OKTOBER
Ledarskap för engagemang och förändring i dagens moderna organisationer
Under ledning av Niklas Delmar, HejEngagemang!

KONFERENS 7 OKTOBER

09:30-09:40 INLEDNING

Karin Hovlin
Partner
Governo AB

09:40-10:20 EXPERTANFÖRANDE

Elin Köhlberg
Partner
Governo AB

10:50-11:30 PRAKTIKFALL

Per Törnvall
Kommundirektör
Sollentuna kommun

11:30-12:10 PRAKTIKFALL

Åsa Olsson
Kommunikationschef
Upphandlingsmyndigheten

11:30-12:10 PRAKTIKFALL

Filip Brännström
Kundchef
Upphandlingsmyndigheten

13:10-14:10 EXPERTANFÖRANDE

Louise Bringselius
Docent och fd forskningsledare i Tillitsdelegationen
Lunds universitet

14:10-14:50 EXPERTANFÖRANDE

Ann Hellenius
IT-direktör
Scandic Hotels

15:20-16:20 EXPERTANFÖRANDE

Mats Tyrstrup
Ekonomie doktor och forskare
Handelshögskolan

16:20-17:20 EXPERTANFÖRANDE

Klara Palmberg Broryd
PhD i komplexitet, forskare och konsult
Broryd industrier

Vad kan du förvänta dig?

 • Aktuell forskning kring ledarskap i offentlig sektor

 

 • Behovsanpassat innehåll – fokus på erfarenheter och konkreta lärdomar av utmaningar som du möter som chef och ledare inom offentlig sektor

 

 • Goda förutsättningar för mingel, diskussioner och erfarenhetsutbyte

 

 • Trender och framtidsspaning kring ledarskap i politiskt styrda organisationer

 

 • Separat bokningsbar temadag

8 OKTOBER SPEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG

Ledarskap för engagemang och förändring i dagens moderna organisationer

Temadagen leds av

Niklas Delmar
Föreläsare, utbildare och rådgivare
HejEngagemang!

Hålltider under dagen

09:00-09:30 
Registrering med kaffe och smörgås

09:30-09:40
Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens moderator Karin Hovlin, Governo AB

09:40-10:20
Elin Köhlberg, Governo AB

10:20-10:50
Kaffe och nätverkande

10:50-11:30
Per Törnvall, Sollentuna kommun

11:30-12:10
Åsa Olsson & Filip Brännström, Upphandlingsmyndigheten

12:10-13:10
Lunch och nätverkande

-

13:10-14:10
Louise Bringselius, Lunds universitet

14:10-14:50
Ann Hellenius, Scandic Hotels

14:50-15:20
Kaffe och nätverkande

15:20-16:20
Mats Tyrstrup, Handelshögskolan

16:20-17:20
Klara Palmberg Broryd, Broryd industrier

17:20-17:30
Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

17:30
Välkommen till mingel! Passa på att nätverka under avslappnade former!

GODA SKÄL ATT DELTA

 • Ta del av aktuell forskning kring ledarskap i offentlig sektor
 • Effektiva metoder för hur du kan skapa engagemang och leda din organisation i tider av förändring
 • Konkreta verktyg för hur ni tar ert tillitsbaserade ledarskap till nästa nivå
 • Omvärldsbevakning och framtidsspaning – vilka trender påverkar och vad krävs för att lyckas som ledare i framtidens välfärd
 • Nätverka och ta del av diskussioner och erfarenhetsutbyten kring utmaningarna som chef i en politiskt styrd organisation

Pris - konferens på plats

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens - 7 oktober
Anmäl dig senast 25 september 
5.990 kr - 500 kr rabatt

Ordinarie pris för konferensen 6.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person för konferensen.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

 

Pris - temadag

OBS! Endast möjligt att gå på temadagen på plats!

Temadag 8 oktober
Pris för temadagen för konferensdeltagare
3.990 kr – 2.500 kr rabatt

Ordinarie pris för temadagen 6.490 kr

Pris - digital konferens (följ via livestream)

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens - 7 oktober
Anmäl dig senast 25 september 
5.490 kr - 1.000 kr rabatt

Ordinarie pris för digitala konferensen 6.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.490 kr per person för konferensen.

I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.

 

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

 

Boende i Stockholm

Tid & plats

Konferens 7 oktober 2020
Temadag 8 oktober 2020

IVA Konferenscenter
Grev Turegatan 16
Stockholm

">

Anmälningsformulär

Anmälan

Personuppgifter - Deltagare

Adressuppgifter till arbetsplats

Faktureringsadress

Om annan än ovan.

Faktureringsuppgifter vid e-faktura till offentlig sektor

Övrigt

Sending

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.

Våra kontaktuppgifter

Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Telefon 08-694 91 00
e-post info@abilitypartner.se

Ta del av hela vårt utbud på:

www.abilitypartner.se