Boka tidigt rabatt!

Anmäl dig senast 2 oktober så får du upp rabatt! Läs mer här!

STORA CHEFSDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2020

Digitalt via livestream!

KONFERENS 7 OKTOBER • TEMADAG 8 OKTOBER

Ledarskapet som engagerar, effektiviserar och förändrar verksamheten efter morgondagens behov

Konferensen som sätter strålkastaren på ledarskapet i politiskt styrda organisationer!

Vi lever i en föränderlig tid och offentlig sektor står inför många och stora utmaningar. För att hantera dessa behöver stora anpassningar till nya förutsättningar göras men hur gör man det på ett hållbart sätt som skapar motivation och engagemang när ekonomin krymper och förändringsbehoven ökar?

Varmt välkommen till två hela dagar med den senaste forskningen och högaktuella praktikfall för dig som jobbar som chef och ledare i en politiskt styrd organisation.

Konferensen är helt digital och du följer den via livestream. Vi har en bra lösning för digitala konferenser som innebär att man som deltagare kan ta del av både föreläsningen och presentationen på sin dator och delta i diskussioner/ställa frågor via chatt. Vår erfarenhet från tidigare konferenser är också att information och kunskap fungerar mycket bra att förmedla på detta sätt.

KONFERENS 7 OKTOBER
Du får lyssna till experter och praktikfall från:
Handelshögskolan • Lunds universitet • Broryd industrier • Governo AB • Sollentuna kommun • Upphandlingsmyndigheten

 

SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG 8 OKTOBER
Ledarskap för engagemang och förändring i dagens moderna organisationer
Under ledning av Niklas Delmar, HejEngagemang!

KONFERENS 7 OKTOBER

09:30-09:40 INLEDNING

Klara Palmberg Broryd
PhD i komplexitet, forskare och konsult
Broryd industrier

09:40-10:20 EXPERTANFÖRANDE

Elin Köhlberg
Partner
Governo AB

10:45-11:25 PRAKTIKFALL

Per Törnvall
Kommundirektör
Sollentuna kommun

11:30-12:10 PRAKTIKFALL

Åsa Olsson
Kommunikationschef
Upphandlingsmyndigheten

11:30-12:10 PRAKTIKFALL

Filip Brännström
Kundchef
Upphandlingsmyndigheten

13:10-14:10 EXPERTANFÖRANDE

Louise Bringselius
Docent och fd forskningsledare i Tillitsdelegationen
Lunds universitet

14:40-15:35 EXPERTANFÖRANDE

Mats Tyrstrup
Ekonomie doktor och forskare
Handelshögskolan

15:40-16:40 EXPERTANFÖRANDE

Klara Palmberg Broryd
PhD i komplexitet, forskare och konsult
Broryd industrier

Vad kan du förvänta dig?

  • Aktuell forskning kring ledarskap i offentlig sektor

 

  • Behovsanpassat innehåll – fokus på erfarenheter och konkreta lärdomar av utmaningar som du möter som chef och ledare inom offentlig sektor

 

  • Goda förutsättningar för mingel, diskussioner och erfarenhetsutbyte

 

  • Trender och framtidsspaning kring ledarskap i politiskt styrda organisationer

 

  • Separat bokningsbar temadag

Hålltider under dagen

09:25
Sändningen startar

09:30-09:40
Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens moderator Klara Palmberg, Broryd industrier

09:40-10:20
Elin Köhlberg, Governo AB

10:20-10:45
Paus

10:45-11:25
Per Törnvall, Sollentuna kommun

11:30-12:10
Åsa Olsson & Filip Brännström, Upphandlingsmyndigheten

-

12:10-13:10
Paus

13:10-14:10
Louise Bringselius, Lunds universitet

14:10-14:40
Paus

14:40-15:35
Mats Tyrstrup, Handelshögskolan

15:40-16:40
Klara Palmberg Broryd, Broryd industrier

16:40-16:50
Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

8 OKTOBER SPEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG

Ledarskap för engagemang och förändring i dagens moderna organisationer

Temadagen leds av

Niklas Delmar
Föreläsare, utbildare och rådgivare
HejEngagemang!

GODA SKÄL ATT DELTA

  • Ta del av aktuell forskning kring ledarskap i offentlig sektor
  • Effektiva metoder för hur du kan skapa engagemang och leda din organisation i tider av förändring
  • Konkreta verktyg för hur ni tar ert tillitsbaserade ledarskap till nästa nivå
  • Omvärldsbevakning och framtidsspaning – vilka trender påverkar och vad krävs för att lyckas som ledare i framtidens välfärd

Pris - digital konferens (via livestream) 7 oktober

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens - 7 oktober
Anmäl dig senast 2 oktober
5.490 kr - 1.000 kr rabatt

Ordinarie pris för digitala konferensen 6.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.490 kr per person för konferensen.

I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.

Pris - digital temadag 8 oktober

Digital temadag 8 oktober
Pris för temadagen för konferensdeltagare
3.990 kr – 2.500 kr rabatt

Ordinarie pris för temadagen 6.490 kr

 

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

Anmälningsformulär

Anmälan

Personuppgifter - Deltagare

Adressuppgifter till arbetsplats

Faktureringsadress

Om annan än ovan.

Faktureringsuppgifter vid e-faktura till offentlig sektor

Övrigt

Sending

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.

Våra kontaktuppgifter

Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Telefon 08-694 91 00
e-post info@abilitypartner.se

Ta del av hela vårt utbud på:

www.abilitypartner.se